Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

DIANA – System pompowy

 Diana system pompowy

Zaprojektowany jako zamknięty system w sensie mikrobiologicznym i mechanicznym, system Diana spełnia wymagania jakim z łatwością mogą sprostać wszelkie nowatorskie produkty bezigłowe, w tym gotowe zestawy przetoczeniowe i produkty z grupy ChemoClave firmy ICU Medical.

Sprzęt ten pozwala na pracę (podłączenie) z wszelkimi pojemnikami w jakich dostarczane są leki od procesu przygotowania leku do podaży. Zapewnia to właściwy stopień pracy z takimi lekami dla personelu medycznego, w tym szczególną ochronę przed przypadkowym ukłuciem igłą.

KONTROLOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA AUTOMATYCZNE DZIAŁANIE SYSTEMU NAKIEROWANE NA MAKSYMALNĄ PRECYZJĘ I BEZPIECZEŃSTWO

System przygotowujący Diana wykonuje wszystkie wymagane etapy pracy i redukuje możliwość błędu związanego z niewłaściwym wprowadzeniem danych, a także oszczędza koszty związane z przygotowywaniem leków, pozwalając na właściwą kontrolę personelu farmaceutycznego i technicznego na każdym etapie procesu (od początku do końca).

ZASTOSOWANIE SYSTEMU ZAMKNIĘTEGO ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU ORAZ ODPOWIEDNIĄ STERYLNOŚĆ PRZYGOTOWYWANEJ MIESZANINY LEKÓW.

System Diana zapewnia właściwe bezpieczeństwo biologiczne i chroni personel przed ewentualnymi skutkami narażenia na ekspozycję na potencjalnie niebezpieczny lek,  eliminuje ryzyko przypadkowego skaleczenia igłą w trakcie procesu przygotowania oraz zapewnia właściwy stopień ochrony substancji podawanej pacjentowi przed możliwym zanieczyszczeniem zewnętrznymi.

ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU PRZYGOTOWANIA I ZMNIEJSZA ILOŚĆ TRACONYCH W TYM PROCESIE POZOSTAŁOŚCI LEKU.

System Diana zwiększa efektywność procesów przygotowania leków (mieszania) nawet w sytuacjach użycia większych objętości leków. Poprzez wykorzystanie całej objętości leku z oryginalnego pojemnika („do ostatniej kropli”) zmniejsza objętość niewykorzystaną.

DOKŁADNOŚĆ

System zapewnia automatyczną, powtarzalną dokładność przygotowanej mieszaniny leków, poprzez kontrolę stosowanych ilości i zmniejszenie możliwości wprowadzenia przez personel błędnych danych dotyczących dawki.

BEZPIECZEŃSTWO

System Diana zapewnia właściwy stopień ochrony personelu farmaceutycznego jak i technicznego przed narażeniem na kontakt z potencjalnie niebezpiecznymi lekami, a także pozwala utrzymać odpowiednią sterylność przygotowanego leku.

EFEKTYWNOŚĆ

Będąc systemem niezwykle efektywnym tak dla procesów mało- jak i wysoko-objętościowych, system Diana obniża narażenie na stres związany z procesem przygotowawczym, czyniąc etap napełniania worków i pomp elastomerycznych etapem szybkim i „bezbolesnym”.

Biochem Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 23, St. Iwiczna
05-500 Piaseczno

tel. (22) 737-12-50
fax. (22) 737-12-51
e-mail: biochem@biochempolska.pl