Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

Profesjonalne Produkty Profesjonalni Partnerzy

CLC 2000

Zatkanie cewnika – po co ryzykować ???

clc2000

Uniemożliwienie powstawania włóknika w świetle cewnika naczyniowego

Powstawanie włóknika to proces, który m.in. odpowiada za występowanie cewnikopochodnych zakażeń układu naczyniowego – łącznik CLC 2000 pozwala zmniejszyć ryzyko tworzenia włóknika.

Ochrona cewnika

Zastosowanie łącznika CLC 2000 gwarantuje ochronę przed występowaniem zjawiska cofania krwi do światła cewnika naczyniowego, co może prowadzić do okluzji cewnika przez skrzep.

Przepłukiwanie roztworem soli fizjologicznej

Użycie łącznika CLC 2000 pozwala na przepłukiwanie cewnika naczyniowego samym roztworem soli fizjologicznej – co eliminuje możliwość wystąpienia trombocytopenii indukowanej podaniem heparyny (HIT). 

Negatywne rozłączanie – wpływ na sprzęt naczyniowy

„Negatywne rozłączanie” to zjawisko związane z niewielką objętością krwi, która napływa wstecznie do światła cewnika naczyniowego w trakcie odłączania osprzętu infuzyjnego od portu iniekcyjnego. Ważną rolę w powstaniu tego zjawiska odgrywa przestrzeń martwa portu iniekcyjnego. Im większa owa przestrzeń, tym większe „negatywne rozłączanie”. Im mniejsze światło wewnętrzne cewnika tym dalej napływa wstecznie krew. Dla przykładu, jeśli przestrzeń martwa portu iniekcyjnego wynosi 0,5 ml to wsteczny napływ krwi w cewniku o rozmiarze 3 Fr wystąpi na długości ok. 6 cm.

285x206xrysunek2-jpg-pagespeed-ic-wz_i4fctkc

CLC 2000 i „pozytywne rozłączanie”

„Rozłączanie pozytywne” jest przeciwieństwem „rozłączania negatywnego”. Za „rozłączanie pozytywne” odpowiada ta objętość płynu podawanego dożylnie, która opuszcza światło cewnika naczyniowego w trakcie rozłączania osprzętu przetoczeniowego lub strzykawki od portu iniekcyjnego. CLC 2000 to jedyny łącznik, który pozwala wytworzyć zjawisko „rozłączania pozytywnego”, a przez to gwarantuje wyeliminowanie wstecznego napływu krwi do światła cewnika naczyniowego.

Biochem Polska S.A.
ul. Nowa 23, St. Iwiczna
05-500 Piaseczno

tel. (22) 737-12-50
fax. (22) 737-12-51
e-mail: biochem@biochempolska.pl